Data Control – объектісінің түсінігі мен оның маңыздылығы

Главная » Рефераттар » Data Control – объектісінің түсінігі мен оның маңыздылығы

Data Control – объектісінің түсінігі мен оның маңыздылығы

 Data Control – мен оның объектінің, яғни мәлімет базасымен жұмыс істеуге арналған. Data Control объектісінің көмегімен программалық код жай, ал бұл өте мықты программалық кешендер, яғни мәлімет базасына Object басқару объектісі дегеніміз не? Мәліметті басқару объектісі дегеніміз – бұл Visual Basic компоненті, яғни әр  түрлі файлда сақталаттын кіру көрсетілгендей, Data объектісін қолдана отырып, біз тез Windows код базасының программистсіз жұмыс істеуінің негізгі жолдары айта кетсек:

  1. Мәлімет базасына (connect) қосылу.
  2. Мәлімет базасындағы кестенің ашылуы.
  3. Мәлімет (поле редактировния), яғни оның көмегімен мәліметтерді көріп және өзгертуге жаңа және мәлімет базасының мазмұнын жаңарту.
  4. Мәлімет базасын жабу.

Data объектісінің көмегімен қолданушы өз мақсаты үшін кеңінен таралған формата мәлімет Access, dBASE, FoxPro, Paradox, Btrieve, сонымен бірге Excel және Lotus 1-2-3. Сонымен қатар, мәліметтің негізгісі ретінде жай текстік файлдарды (txt өлшем бірлігімен) немесе мәлімет базасын қолдануға болады, кіру жолы бар Open Database (OBDC). Visual Basic 5 пиктограммасы “панели инструментов”-те көрсетілген. Data объектісінің сыртқы түрі. Бұл және пайда болады. Оның көмегімен бұл элементтің сызықтық өлшемдерін өзгерте отырып өзімізге және төрт олар мәлімет базасындағы записьтерді ауыстыруға немесе записьтерді қолайлы, яғни ол мәліметтің негізгі аты және онымен сңз жұмыс істей білуіңіз керек. Data үшін, ең негізгі төрт жолды Data қойып және керекті өлшемдерін орнату. Мәлімет базасының атын анықтау және Data құрамының Data записьтердің түрлерін анықтау. Егер қосымша бірнеше негізгі мәліметтермен жұмыс атқару керек болса, онда бүкіл қатарда Data объектісін қолдануға және бір болады. Data объектісі Data объектісінің құрамын оранту Бұл (design time) мәліметті басқару объектісінің терезесінен (properties) кезде оң жақ терезеде көп нүктелі “кнопка” пайда болады. Ал бұл көп нүктелі “кнопка”-ны ашылады, яғни бұл терезенің көмегімен қай мәлемет базасымен жұмыс істеу кректігін таңдауға болады. Егер сіз онда қолдана отырып, терезеге файлдың атын енгізуге болады. Файлдың атын анықтағаннан кейін, сол керек. Мәлімет базасының қай кестесінен мәліметті any керек екенін Data атын перне арқылы немесе кетсенің тізімінен алуға болады, ол оң жақ анықтама үшін алу керек болса, онда запростың структуралық тілдерін қолдануға болады (SQL). “Запись”-тің жиынтығы түсінігін анықтау керек (Recordset). Мәліметті басқару объектісі жұмыс істемейді, ол тек компьютер Data және файлы арасындағы буфер қолданылады. Бұл жады аймағында мәлімет базасындағы ақпарат сақталады және құрылымымен анықталады. Егер мәліметтің негізі SQL тілінің көмегімен онда жиынтығы мәлімет базасының жолдарынан тұрады. Recordset объектісі (Visual Basic-тің кез келгее ьасқа объектілері сияқты) нақты құрамдар Visual Basic 5 “запись”-тердің жиынтығынығ бес түрі бұл үшеуі ғана кең таралған: “запись”-тің динамикалық жиынтығы немесе динамикалық “запись”-тің жиынтық және табылады. Олардың қысқаша түсіндірмесі Visual Basic бағдарламалау ортасында массивтерді бағдарламау. Алгоритмдің тілде белгілі тәртіп бойынша орналасқан айнымалы шамалардық біріктірілген жиынтығын массив деп атайды. Ал массивті құрайтын айнымалы шамаларды массивтің элементтінің деп атайды. Массивпен жұмыс жасау үшін оның әр элементтінің мәні белгілі болуы тиіс. Массивтегі әр элемент номерін элементтің индексі деп атайды. Массивтің аты болады, атты латын алфавитіндегі A-дан Z-ке дейін әріптермен белгілейді.

.

Массивтің екі түрі бар:

  1. Бір өлшемді (сызықтық);
  2. Екі өлшемді (матрица).

Бір өлшемді массив.

InputBox элементі. Бір өлшемді массив деп аталу себебі, айнымалылардың бір қатарға орналасуы. Visual Basic тілінде айнымалыларды сипаттау үшін DIM қызметші сөзі қолданылады. Айнылмалыларды сипаттау бағдарламаның General бөлімінде жүргізіледі. Массив жлементтері і параметрімен белгіленеді. Мысалы, 5 элементтен тұратын бір өлшемді В массиву берілген. Осы массивтің элементтерін енгізетін және оң элементтерінің санын табатын бағдарлама құру. Нәтижесінде экранға массивтің элементтері және ол элементтердің саны шығуы керек.

Dim a(5) As Single

Private Sub Command1_Click()

For I = 1 to 5

A(i) = InputBox(a(i)) – (“a(“+Str(i)+”)=”)

Next i

K=0

For I = 1 to 5

If a(i) > 0 Then k = k + 1

List1.AddItem (“a(‘+Str(i)+”)=”+Str(a(i)))

Next i

Label1.Caption=Str(k)

End Sub

InputBox – мәтін немесе сандар енгізу бағдарламаны жібергенде экранда Inputbox элементі пайда болады. Осы жерде массивтің 5 элементін Enter пернесі арқылы енгізіледі. Соңғы элементті енгізгеннен кейін ListBox элементінде массивтің элементтері, ал Label элементінде массивтің оң элементтерінің саны А массиві берілген. Осы массивтің элементтерінің квадратынан тұратын екінші массивті табатын бағдарлама құру.

Dim a(5) As Single

Dim b(5) As Single

Private Sub Command1_Click()

For I = 1 To 5

A(i) = InputBox(a(i))

B(i) = a a(i) ^ 2

Next i

For I = 1 To 5

List1.AddItem (Str(a(i)))

List2.AddItem (Str(b(i)))

Next i

End Sub

.

Программаға код  қосу

Программалық код тек проектілеу режимінде ғана қосылуы мүмкін. Егер программа орындауға жіберіліп қойса, кодты қосу алдында оны тоқтату керек. Бұны Run менюінен End командасын таңдау арқылы немесе орындалудағы программа терезесін басқа тәсілмен(мысалы, оның жоғарғы оң жақ бұрышындағы «х» белгісін шерту) жабу арқылы жүзеге асыруға болады.

Код – бұл Visual Basic программалау тілінде жазылған инструкциялар тізімі. Олар программаның қолданушының қандай да бір әрекетіне жауап беру сипатын анықтайды. Яғни код бұл программаның қандай да бір визуальді компонентінің жағдайына реакциясы болып табылады. Әрбір осындай жағдай белгілі бір атауға ие және де жағдайлар тізімі формада орналасқан  элементтерге немесе форманың өзіне тәуелді. Мысалы, қолданушы тышқанмен Command1 батырмасын шерткенде Command1_Click жағдайы, ал форманың жүктелуі кезінде Form_load жағдайы пайда болады.

Visual Basic – те программалау басқа программалау тілдеріне, мысалы С және С++ қарағанда  күрделі  емес. Сонымен, программаға кодты қосу үшін форма терезесінен код терезесіне ауысу қажет. Ол үшін проект (Project) терезесіндегі сол жақтан бірінші View Code пиктограммасын шерту жеткілікті. Одан кейінгі (View Object) пиктограмманы щерту керісінше код терезесінен  конструкциялау терезесіне көшуге мүмкіндік береді.

Программаның код терезесінің негізгі бөліктерін қарастырайық. Тақырып жолағынан кейін тізімі бар екі өріс орналасқан. Біріншісінде формада орналасқан барлық компоненттердің аттары  және форма аты болады. Кез келгенін таңдағанннан кейін оң жақ тізімде мүмкін болатын жағдайлардың аттары бейнеленеді. Қандай да бір жағдайды сипаттау алдында тізімнен  оның атын таңдау керек. Осыдан кейін Visual Basic  жағдайды өңдеу процедурасын құрады. Мысалы, егер қарастырылып отырған мысалда Command1 батырмасы үшін Click жағдайын таңдасақ, онда программа коды терезесінің жұмысшы бөлігінде төмендегідей дайындық пайда болады:

Private Sub Commsnd1_Click()

End Sub

Бірінші жол процедура аты. Ал соңғы жол End Sub оның соңын білдіреді. Бұл сатыда программистің жұмысы осы екі жолдың арасында программа кодын қосу болып табылады. Код Visual Basic-тің бір немесе бірнеше операторынан тұруы мүмкін. Бұл операторлар программаның орындалуы барысында Command1 атты батырмасының басылу жағдайы жүзеге асырылғанда орындалады. Мысалы, батырманы басқанда Text1 тексттік өрісінде «Бәріне сәлем!» жазуы пайда болуы үшін, қарастырылып отырған жағдайдың өңдеу кодына келесі түрдегі операторды жазу керек:

Text1.Text=«Бәріне сәлем!»

Осылайша формадағы Command2   батырмасының  басылу жағдайының өңделу  кодын құруға болады. Мысалы,

Private Sub Command1_Click ( )

Text1.Text= «Сау болыңыз!»

.

End Sub

Бұл жағдайда программа жүктелгеннен кейін  Command2 батырмасын басқанда тексттік өрісте  «Сау болыңыз!» жазуы пайда болады.

 

ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.