Category : Рефераттар

Главная » Archive by category : Рефераттар (paged 2)

Педагогиканың əдiснамалық негiздерi. Оның басқа ғылымдармен байланысы жəне зерттеу əдiстерi.  1. Педагогикалық теориялардың əдiснамалық негiздерi. Педагогикалық теория дамуының ежелден-ақ маңызды факторы оның ғылымдық өрiстеуiне арқау болған əдiснамалық шарттар. Ғылым əдiснамасы бұл — табиғат пен қоғам құбылыстарын зерттеуге негiз болған, əрi сол құбылыстардың теориялық түсiндiрмесiне шешiмдi ықпал етушi философиялық бастау идеялар жиынтығы. Ұзақ уақыт философияның бiр бөлiгi ..

Читать далее

1.1 Педагогиканың ғылымдық мəнi. Оның ерекше бiлiм саласына бөлiнуi жəне зерттеу аймағы. 1. Тəрбие қажеттiлiгi мен педагогикалық теория дамуының əлеуметтiк-экономикалық факторлары. Əр саладағы ғылымды меңгеру, əдетте, сол ғылымның пайда болуы мен дамуы, оның зерттейтiн проблемаларын анықтап, түсiнуден басталады. Шыныныда да, əр ғылым саласы өз тарихына, зерттелуi тиiс жəне сол ғылымның теориялық негiзiн түсiнуге жəрдемдесетiн табиғи немесе қоғамдық құбылыстардың ..

Читать далее

Қазақ халқының өмірінде сақталып келген көптеген салтдәст үрлер — қазақ отбасы мен некесінің б үкіл д үние ж үзі халықтарының отбасы тарихына тән көне кезеңдерді басынан өткізгендігін дәлелдейді. Осы жағдайларды ескере отырып, біз бұл еңбекте қазақи отбасы мен неке формаларын, әрт үрлі отбасылық, некелік қарым-қатынастарды жан-жақты сипаттаймыз. Қазақстанның ұшы-қиыры жоқ байтақ жерінде мекендеген қазақ халқының ..

Читать далее

Адамзат отбасы-неке қарым-қатынасына ежелден-ақ назар аударып келеді. Өткен заманның ойшылдары өз дәуірінің мүмкіндігіне қарай отбасын зерттеуге ұмтылды. Олар отбасының пайда болу, даму үрдісін т үсіндіруге; қызметін, даму заңдылықтарын, қоғамдағы орны мен өрістеуін анықтауға тырысты. Ежелгі грек философы Платон патриархалдық отбасын (яғни, барлық қарым-қатынастың өзегі — ата-ана және оларға толық бағынатын балалары бар отбасын) алғашқы және ..

Читать далее

Жалпыға мәлім, қандай білімге қаражат көбірек жаратылса, сол білімге байланысты кәсіптердің мәртебесі жоғары және орнықты болса, соғұрлым ғылымдағы, мәдениеттегі және экономикадағы жағдай тиімді болады. Қазіргі уақытта қазақстандық білім беру ж үйесі терең сипат алған дағдарысты бастан кешіріп отыр. Солай болғандықтан, әлеуметтік институтта уақытылы және әрдайым мәдени құндылықтарды сақтау және тапсырыс жөніндегі өзінің міндеттерін тиімді орындаудың, ..

Читать далее

Егер антикалық жəне ортағасырлық мəдениеттен рухани құндылықтардың бiрiншi қатарда тұрғанын көрсек, Жаңа заман адам өмiрiнiң мəнi мен мақсаттарын мүлдем басқа бағыттарға бұрды. Жаңа замандық еуропалық адам өзiнiң барлық күш- қуатын табиғатты меңгеруге жұмсады. Еуропа мен Америка өркениетi əлемдегi ең жетiлген индустриялық-капиталистiк жүйенi қалыптастырды. Бұл кезде ғылым мен техника бұрын болмаған дəрежеге көтерiлдi. Табиғи жəне техникалық ..

Читать далее

Адамзат мəдениетiнiң тарихында Ренессанс (қайта өркендеу) ерекше орын алады. Рухтың дүмпуi, мəдениеттiң адамдық сипаты осы дəуiрде айрықша гүлденедi; адамзат пiсiп-жетiлген мəдениет жемiстерiн өз игiлiгiне толық қолдана алады. Гегель Ренессанс идеясын бүкiл адамзаттың “алтын таңы”, жер жүзi мəдениетiнiң жаңа дəуiрi деп атаған. Қайта дəуiрлеудi барлық өркениеттi халықтар өз басынан өткiзген. Ренессанс тек Батыс Еуропада болды деген ..

Читать далее