Шет тілін үйренуге қызығушылықты арттыру

Главная » Рефераттар » Шет тілін үйренуге қызығушылықты арттыру

Шет тілін үйренуге қызығушылықты арттырудың бір əдісі — мотивация. Білім – қоғамды əлеуметтік-мəдени, ғылыми үрдіспен қамтамасыз ететін жоғары құндылық. Болашақтың бүгінгіден нұрлы болуына ықпал етіп, адамзат қоғамын алға апаратын күш тек білімде ғана. Қай елдін болсын өсіп-өркендеуі, ғаламдық дүниеде өзіндік орын алуы оның ұлттық білім жүйесінің деңгейіне, даму бағытына байланысты. Жаңа ғасыр табалдырығын білім мен ғылымды инновациялық технология бағытымен дамыту мақсатымен аттауымыз үлкен үміттің басты нышаны болып табылады. «Ұрпағы білімді халықтың болашағы бұлыңғыр болмайды» дегендей, жас ұрпаққа сапалы, мəн-мағыналы білім беру – бүгінгі күннің басты талабы. Қазіргі таңда өркениетті ел ретінде көптеген шет елдермен қарым-қатынасымыз күннен-күнге нығайып,беделіміз артып келеді.Бұл шетел тілін оқытуды жақсартуды, оны терең меңгертуді талап етеді. Ал, оқытуды жақсарту дегеніміз, біздіңше, оқушылардың пəнге деген қызығушылығын арттыру. Дегенмен, шетел тілін меңгертуде көптеген қиыншылықтар кездесетіні белгілі. Солардың бірі – мəтін мазмұнын баяндау немесе шет ел тілінде өз ойын айту. Сондықтан оқушылардың тілді толық дəрежеде меңгеруі үшін оның сол тілге деген мотивациясын арттыруымыз қажет. Халық даналығында «мотивацияланбаған оқушының жай ғана оқығысы келмейді» немесе «сен жылқыны суатқа əкеле алсаң да, сен оған суды ішуге мəжбүрлей алмайсың» делінген.

Бұл нақыл сөздер оқушылардың шет тіліне деген қатынасы қаншалықты əр түрлі болуы мүмкін дегенде есімізге келеді. Бір оқушы үшін тілді меңгеру үрдісі маңызды, көп мағыналы болады, ол ол тілді меңгеруге мотивацияланған болады; басқа оқушы үшін — бұл қиын іс, оны ол қиындықпен жасайды жəне өзінің жалығып кететіндігін көрсетеді жəне сабақтың тез аяқталғандығын күтеді. Əр оқытушы осыған ұқсас жағдайлармен тап болады жəне ашығыны келгенде жиі оқушыны өзін-өзі дұрыс ұстамағанына немесе шет тілдерін оқуға қабілетсіздігіне кінəлауға дайын тұрады. Бірақ берілген жағдай сыни тұрғыдан ойлайтын оқытушы үшін мүлдем басқаша қабылдануы мүмкін: ол үшін — бұл «Оқытушының амалдары мен əдістері тиімді жəне нақты болады ма, сондай-ақ оқушылардың қажеттіліктеріне сəйкес келеді ме?» деген сұрақтың шешімі болып табылады. Өз бетінше оқушыларды мотивациялаудың қабілеті оқытушының негізгі қабілеті болып табылады [1, б. 84]. Оқушыларды шет тілдеріне оқытудың көптеген əдістері бар. 1 Оқушылардың өздерінің қабілеттері мен мүмкіндіктеріне энтузиазмінің, оптимизмінің жəне сенімінің атмосферасының жасалуы Шет тілдерін үйренуге жəне қарым-қатынас ұстауға мотивацияны жасау сыныпта энтузиазмның, оптимизмнің жəне балалардың өздерінің қабілеттері мен мүмкіндіктеріне атмосфераны жасамастан мүмкін емес. Шынайы ойлаудың салдары болып табылатын балаларда оптимизмнің сезімін дамыту қажет. Ол үшін адамның оқушылары мен ұжымдастарына оптимисттік дайындалған жанды үлгісін елестету маңызды. Ең бастысы балаларға өздерінің алдында шынайы жəне орындалатын мақсаттар мен міндеттерді қойғызу немесе қоюға үйрету маңызды, сондай-ақ қойылған мақсаттарға қол жеткізуге қажетті үрдісті эксплицидті елестету қажет, бұл ретте табысты нəтижені елестету үшін қажетті тіреулерді орнату қажет. Балалардың тапсырманы орындаудағы соңғы нəтижесіне емес, олардың табандылығы мен кетірген күштеріне назар аудару керек. Балаға табыстың сəтсіздіктерден құралатынын елестеткізу қажет. Балаларды тек өздерінің қабілеттерін ғана емес, сондай-ақ ұжымдық нəтижелерді бағалай алушылығына үйрету маңызды.

.

Оқушыларды олардың американдық құрбыларымен хат алмастырғызу

.

Оқушыларды олардың американдық құрбыларымен хат алмастырғызу — жалықтырмайтын, жанама нұсқа, ол көптеген оқушыларға шынайы жұмыс істейді. Оқушылардың алғашқы қолдандан үйренетін мəдениет, тарих, өмір салты туралы қызықты ақпараттардан басқа, оларда сол тілде туғанынан сөйлейтін адамдармен араласудың мүмкіндігі туады. Сауатты американдық оқушымен жазылған хаттың аудармасы біздің оқушыларымыз үшін үлкен қиындықты тудырады, ал бұл оларды қандай да бір нақты тақырыптарды меңгеруге мотивациялайды. Хат жазу біздің оқушыларымыздың сөйлеуінің идиоматикалылығын арттыруға көмектеседі, өйткені өздерінің қатарластарының хаттарын оқи жəне аудара отырып, оқушылар олармен бір ойды əр түрлі жеткізетіндігімізге көзін жеткізеді. Кейде қандай да бір атауды немесе құрылымды есінде сақтай үшін оларға бір хат жеткілікті болады, оған қарапайым жағдайларда бір немесе екі сабақ кетуші еді. Хат жазу лексиканың қорын кеңейтеді. Бұл ретте олар өздерінің құрбыларынан барынша өзекті лексиканы алады, ол əдетте жоғарғы жиілікпен сипатталады.

Шет тілінде сөйлеушілермен кездесулер мен талқылаулар

Шет тілінде сөйлеушілермен кездесулер мен талқылаулар — оқушылардың шет тілін меңгеруге қызығушылығын арттырушы тағы бір стимул. Талқылаулар əдетте берілген тақырыпқа өткізіледі, əдетте оқушылардың берілген жастық деңгейін толғандырушы тақырып таңдалынады немесе əңгіме «сұрақ-жауап» тəртібінде жүргізіледі, онда кез-келген тақырыпта сұрақ қоюға болады. Берілген талқылаулардың кезінде оқушыларда шет тілінде сөйлеушілермен тəжірибелерін тексеруге жəне өздерінің тыңдау қабілеттерін дамытуға, сондай-ақ өзінің шынайы ағылшын тілінің деңгейін арттыруға мүмкіндігі туады, бұл көбісін өздерінің ағылшын тілін бағалауға мүмкіндік береді. Ауызша тілде сөйлейтін көптеген оқушылар үшін өзінің ойын анық жəне нақты жеткізу қабілетін дамытуға жəне талқылауда өзінің ойын аргументтей алуға мүмкіндігі жоғарылайды. Шет тілінде сөйлеушілермен қарым-қатынас тəжірибесін асырып бағалау қиын, оны олар осындай талқылаулардың кезінде алады, ол үшін шетелдіктермен алғашқы қарым-қатынаста туындайтын психологиялық кедергіні жеңеді.

Құмарлық технологияларын енгізу

Құмарлық технологияларын енгізу сабақта тек оқушылардың мотивациясының мəселесін шешіп қана қоймай, сонымен бірге лексика мен грамматика бойынша білімдерді бекіту сатысында тиімді құрал болып табылады. Топтық «Лексикалық конструктор» үстел ойыны – ағылшын тілін құмарлы меңгерудегі жаңа технологияларды қолданудың бір үлгісі. Ойын үшін оқытушыға оқу құралын дайындау қажет, ол бірнеше карточкалардан тұрады. Əр карточкада ағылшын сөзі жазылады: зат есім, сын есім, сан есім немесе есімдік. Жазылған сөздер бірнеше элементтерден тұратын өзара алмастырылатын сөздерді білдіруі қажет. осылайша келесідей элементтерді қолданумен 20 сөздерді құрастыруға болады: реттік сан есім, зат есім, көмекші сөзі бар мекен пысықтауыш (барлығы 3 элемент). Ойын барысында комбинациялау жүреді. Ойын элементтерді бір толыққа құрастыруға негізделеді, сондықтан ойынға арналған сөздерді таңдауда олардың өзара алмастырылуының қажеттілігін ескеру қажет (карточкалар ойыншыларға еркін ретте түсетін болады). Оның негізіне үш немесе төрт элементтен тұратын кез-келген үлгі жата алады. Оқу жинақтамасының мазмұны нақты сабақтың тапсырмасына байланысты. Мұндай жинақтаманы дайындау белгілі бір уақытты алатын болады, бірақ алынған карточкалардың жинағы кейіннен оқытушының күші мен уақытын үнемдеуге көмектеседі, ал ең бастысы оның қатысушылары үшін оқу үрдісін қызықтырақ ете түседі. Менің ойымша, сабақтың дайындалуына Авраам Линкольннің сөздері толықтай қолданыла алынады: «Егер маған ағашты кесуге 8 сағат беретін болса, мен 6 сағатты балтаны ұштауға жұмсаймын».

«Алты ойлау шляпасы» шығармашылық əдістемесін қолдану

Алты ойлау шляпасы» шет тілдерге оқытудың шығармашылық əдістемесі, ол оқушылардың шет тілін меңгерудегі мотивациясының артуына ықпал етеді. Алты ойлау шляпасы» немесе «Six thinking hats» — бұл оқушыларға əр түрлі көзқарастарды жеткізе отырып, мəселелерді талдаудың бір əдісі. Бұл маңызды жəне қуатты технология. Ол мəселені шешуге көптеген маңызды перспективалардың ұстанымымен қарауға мүмкіндік береді. Бұл технологияны Эвардом де Боно жасаған болатын. Бұл технология топтың ішіндегі шешімді қабылдаудың коммуникациясы мен қабілеттілігін жақсартады. Ол ойлауды құрастыруға көмектеседі жəне оны барынша тиімді етеді. Ұсыныстар, ойлар, сындар, ақпараттар мен эмоциялар бəрі бір-бірімен алмасады. Əр Алты ойлау шляпасы» басқалардан ерекшеленетін ойлау стиліне ие.

Газеттік материалдармен жұмыс істеу

Ағылшын тілінде оқыту мақсаттарының бірі оқушылардың білім деңгейін еуропалық стандартқа жақындастыру болып табылады. Шет тілін білу ағылшын тілдес мемлекеттердің мəдениетінен жəне шындығынан тысқарыда мүмкін емес, онда газет оқушылардың шынайы қызығушылығын тудырады, ол жаңа ақпараттың көзі болып табылады, сонымен бірге меңгерілетін тіл мемлекетінің мəдениетінің бір бөлігі болып табылады. Газеттік материалдарға жүгіну бірнеше себептерге негізделген. Біріншіден, газеттік лексика өзекті жəне заманауи болып табылады. Оның призмасы арқылы стилистиканың ерекшеліктері мен тілдегі жаңа құбылыстарды түсінеді. Екіншіден, газеттік жарияланымдарда болатын ақпарат оқушыларға қоғамдағы заманауи тенденцияларды түсінуге жəне олардың мəдени құзыреттілігін арттыруға мүмкіндік береді. Үшіншіден, газеттік ақпараттар талқылау сұрақтарынан тұрады, олар талқылауды ұйымдастыруға мүмкіндік береді жəне сонымен берілген тақырып бойынша лексикалық бірліктерді қолданумен табысты қарым-қатынастың қабілеттерін дамытады. Мақаламен жұмыс істеудің барысында оқытушы оқушылардың кешенді амалының: мəтінмен жұмыс істеудің əр түрлерін меңгеруді (іздеу, қарау, танымдық) қабілеттерін, лексикалық бірліктерді дұрыс қолдану үшін мəнмəтінмен жұмыс істеу қабілетін жаттықтыру дамытады. Сонымен бірге, газеттік лексика мен мақалалардың тақырыбы талқылауларды дайындауға арналған жəне өзіндік ойын жеткізудің керемет əдісі, бұл сөйлеу қабілеттерін дамыту үшін пайдалы.

.

Жаңа ақпараттық технологияларды қолдану

Ағылшын тілін оқытуда жаңа ақпараттарды қолдану оқу процесін жетілдіру мен тиімділендірудің, жұмыстың формасын түрлендіруге мүмкіндік беретін жəне оқушылар үшін сабақты қызықты жəне есте қаларлықтай істейтін, əдістемелік құралдар мен əдістердің қорын байытудың маңызды құралы болып табылады. Заманауи оқытушы оқу процесінде ақпараттық жəне коммуникациялық технологияларды тиімді қолдана білуі қажет. Кейбір технологияларды барлық мұғалімдер қолданады.

Мысалы: а) презентацияларды қолдану кең қолданысқа ие болды. Олар оқытушылар мен оқушылар үшін ыңғайлы. Мəтіннің презентациясы суреттерден, графиктерден, кестелерден, видео мен музыкалық сүйемелдеулерден тұруы мүмкін б) компьютерлік тестілеу кең танымалдылыққа ие болып келуде. Бұл бақылау əдісі оқушылардың белгілі бір эмоцияларын тудырады, ол өз бетінше дəстүрлі емес бақылаудың түрі болып табылады. с) оқушылардың шет тілін меңгеруіне қызығушылықты арттырудың тиімді əдісінің бірі сабақта электрондық оқулықтарды қолдану болып табылады. Олар, сабақтың көрнекілігі мен қызығушылығын арттырады, сабақты мультимедиялық элементтер арқылы көрсетеді, оларды плакаттарға қарағанда қажеттілігі бойынша түзеуге болады. 8 Сабақтан тыс қызмет Қызметтің осы түрі оқытудағы қиындықтарды жеңуге жəне оқушылардың өздерінің сенімінің артуына көмектеседі, өйткені оларға өздерінің мүмкіндіктері мен қабілеттерін ашуға мүмкіндік береді. Сабақтан тыс жұмыс кеңістікті арттырады, онда оқушылар өздерінің шығармашылық жəне танымдық белсенділігін дамытады, өзінің ең жақсы жеке қасиеттерін жүзеге асырады, яғни сабақ үстінде қажетті болып табылатын қабілеттерді көрсетуге көмектеседі. Мұның бəрі табысқа жету үшін жағымды орта тудырады, бұл өз кезегінде оқу қызметіне жағымды əсер етеді. 9 Қашықтық олимпиадалар Қашықтық олимпиадаларға қатысу оқытудың, өзін-өзі жүзеге асырудың жəне оқушылардың оқу деңгейін арттырудың тиімді əдісі болып табылады. Қашықтық олимпиадалар оқушыларды өздерінің білімін тексеруге, өздеріне сенімді болуға, емтиханға дайындыққа, өзінің шығармашылық мүмкіндіктерін ашуға мотивациялайды. Қашықтық олимпиадаларға қатысу мектеп пəндерін тереңдеп оқуға алып келеді, олардың шығармашылық қабілеттерін дамытады, сонымен бірге ағылшын тіліне қызығушы жəне жоғарғы сыныптарда шет тілін меңгерудің интенсивтілігін жалғастырушыларға əсер етеді. Қашықтық олимпиадалардың қатысушылары өзінің білімінің дамуына мүдделі болады, өйткені қойылған міндетке дайын жауабы болмай, олар өздерінің қазіргі ақпараттық қоғамдағы өмірі үшін өзекті шығармашылық өнімін жетілдіреді. 10 Музыка Музыка бұл — оқушылардың сезімдері мен эмоцияларына əсер етуші қуатты əдістердің бірі. Музыка мен əуен ағылшын тілін меңгеруде бағасы жетпес көмек көрсете алады. Əуендер энтузиазмның үлкен толқынына алып келеді жəне жағымды, сол кезде шет мемлекеттердің мəдениетін меңгеруге ықпал етуші əдіс болып табылады. Жақсы əуендер грамматикалық құрылымдарға қарағанда ұмытылмайды, ал олар сабақтың аяқталысымен бастан кетіп қалуы мүмкін, ал əндер ұзақ уақыт өмір сүре алады жəне қандай да бір мəдениеттің бір бөлігі болып табылады. Ағылшын тіліне оқытудағы əуендердің əдістемелік артықшылықтары неде? Əндер лексикалық қорды барынша берік меңгеру мен кеңейтудің құралы болып табылады, өйткені жаңа сөздер мен сөйлемдерден тұрады. Əндерде танымал лексика жаңа контекстуалдық ортада кездеседі, бұл оның белсенділенуіне көмектеседі. Əндерде грамматикалық құрылымдар жақсы меңгеріледі жəне белсенді бола түседі. Əндер сөйлеудің қабілеттерін жетілдіруге ықпал етеді. Əндер оқушылардың эстетикалық тəрбиесіне, ұжымның бірігуіне əсер етеді. Əндер өзін еркін сезінуге, сабақтағы күрделі оқу қызметінде үзіліс жасауға көмектеседі. Бұл өзіндік сабақтың ортасы немесе сабақтың соңындағы релаксацияның əдісі, ол кедергіден арылып, жұмысқа қабілеттілікті қалпына келтіруші құрал.

ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.