Wi-Max технологиясы

Главная » Рефераттар » Wi-Max технологиясы

Wi-MAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access), кең жолақты сымсыз байланыс IEEE институтымен стандартталған технологиясы, DSL толықтырушы қосымша сымдар және кәбільдік технологиялар толықтырушы ретінде кең арақашықтықтағы «соңғы миль» мәселелерін шешу болып табылады. Wi-MAX технологиясы «соңғы мильге» қосу және кең жолақты қосылғыштардың орындалуы үшін қолдануға болады, сондай-ақ сымсыз желі нүктелерді, ұйымдардың және компаниялар бөлімдерінің аралық байланыстары және басқа ұқсас мақсаттарындағы шешімдерді өте жоғары жылдамдықтағы байланыстарын жетілдірумен ерекшеленеді. Wi-MAX терминін сөзбе-сөз аударсақ «микротолынды пайдалануға арналған сыйысымдылық» деген мағынаға ие болады. Халықаралық салалық консорциум дәл осылай аталады, жабдықтардың барлығының сыйысымдылығының жетістігіне жағдай жасауы, кең жолақты сымсыз желі ретіне қолданылады. Бұл белгілермен кең танымал чипсет өндірушілері кіреді, солардың ішінде Intel, Fujitsu және Nokia, сонымен қатар белгілілер Ресей саудасында Asiros, Airspan, Alvarion,ZyXEL, Aperto, Proxim және Wi-LAN болып табылады. Бүгін де Wi-MAX консорциумы 96 компания басын қосады. Wi-MAX компаниялар алдында тұрған негізгі мәселелерді шешу, интернетті пайдалануға мүмкіндік туғызады: дүниежүзілік желілерді жылдам қосумен қамтамасыз етсе, көшелер мен тротуарлардағы қираған оптикалық-талшықты кабель жөндеумен де айналысады. Кейбір техникалық қиындықтар кездесіп те қалады, бірақ Wi-MAX шешімі болашақта оң шешім дәрежесіне жетуіне әбден сенімді.

Wi-MAX эволюциясы

wimak0542001 жылы желтоқсан айында қабылданған қосымша қабылданған 802.16 а, 2-11 ГГц диапозонды қалалық желілерге арналған кең жолақты сымсыз қатынас құру (СҚҚ) жабдығына есептелген. Сонымен қатар, басқа модуляциялардан бөлек көбірек қолданыстағы күрделі түрінің бірі – ортогональды жиілікті мультиплексациялау болып табылады (Orthologonal Freyquency Multiplexing, OFDM). 802.16 а жабдығы ADSL және кабельді модемдермен табысты бәсекелестікке түсе алады. Сондай жүйелердің арзан болуын сымдар қажеттілігінің төмендеуіне алып келеді. 802.16 стандартының жаңа болжамасы 2004 жылдың 24 маусымында қабылданды. Олар өзіне алдынғы болжамдарды таңдай отырып, 802.16 IEEE 2004 жыл жарияланады. өңдеу барысында 802.16 е IEEE толықтырулар енгізілуі мобильді құрылғыларды стандартты 802.16 жабдығымен қамтамасыз етумен ерекшеленеді. Стандарт желілері 802.16 е 3G желісіне ұялы абоненттерінің өтуінен гөрі, мобильді пайдалануға мүмкіндік туғызуға уәде береді.

.

Wi-MAX технологиясының болжымды нұсқасы жабдық көмегімен қызметті қамтамасыз етуі, Wi-MAX технологиясымен сай келуін стандартталған тестілеумен шектелмейді. Провайдерлердің бірнеше қызметі болжамды ақппарат шешімдерін осы уақытқа дейін әлемнің түпкір-түпкіріндегі Wi-MAX жобаларын қолдану үшін пайдаланады. Бұл жүйелердің сыйысымдылығының тестілеуі Wi-MAX технологиясымен орындалғаннан кейін, Wi-MAX соңғы стандартының талаптарымен сай келе отырып, бағдарламалық түрде модернизациялау болып табылады. Салалық стандартқа негізделген Wi-MAX кең жолақты сымсыз технологиясы тұрғын үйлерге, кәсіпорындар және қала, ауылдық аймақтардағы мобильді сымсыз желілердің жылдамдық байланысын қамтамассыз етуге арналаған. Анықталмаған назар салсаңыз, Wi-MAX жергілікті «Wi-Fi магистральді әрекетіне «орын алдын ала ескерілген» деген мағынаға ие болып отыр. Бүгін Wi-MAX IEEE 802.16-2004 болжамасында – сымсыз байланыс стандарты салыстармалы түрде кабельдік қосулар – 10 Мбит/с одан да жоғары 30 км мүмкіндіктерімен радиусқа кең ауқымды байланысты қамтамассыз етеді. Wi-MAX технологиясы — әр түрлі жағдайлардағы жұмыс істеп отырып, соның ішінде, қала салудың тығыздығы, байланыстың жоғарғы сапасы мәліметтерді жеткізу жылдамжығында қамтамасыз етеді.

Wi-MAX стандартының негізінде базаны ұйымдастыру

Wi-MAX стандартының негізінде базаны ұйымдастыру

Wi-MAX желісінің жабдығы 10 МГц арна көлемінің 2 ГГц-11ГГц диапазонында жұмыс жасайды. Жиілік диапазонының әр түрлі елге таратылуы Wi-MAX әр түрлі аудандарда жұмыс істеуіне мүмкіндік туғызады. Диапазондардың кең таратылуы әлемнің бірнеше елдерінің ерекшелігіне негізделген. Дәл осындай Солтүстік Америкада Wi-MAX үшін аудандар 2,5 және 5 ГГц диапазонында, Орталық және Оңтүстік Америкада – 2,5, 3,5 және 5 ГГц, Таяу Шығыс, Африка, Батыс және Шығыс Еуропада – 3,5 және 5 ГГц, Азия-Тынық мұхит аймағында 2, 3, 3,5 және 5 ГГц қолданылады. 10 және одан да жоғары километрді радиуста коммутацияларды қамти отырып, Wi-MAX нүктелері бірнеше аудандарды жабдықтайды, сондай-ақ «соңғы миль байланыстары» қамтамасыз ету үшін провайдерлерге талаптар қойылады. Жалпы 802.16 стандартының негізгі мінездемесі 50 километр қашықтыққа дейінгі әрекеті, көрінбейтін аймақтарды жұмыспен қамтамасыз ету, негізгі стансаларда 70 Мбит/с дейін айырбастау жылдамдығын қарастырады, соның ішінде 6 сектор негізгі стансаға ие болады.

Wi-MAX технологиясының артықшылықтары

Wi-MAX технологиясы бірқатар артықшылықтарға ие.Олар:

  1. Сымды (xDSL, T1) сымсыз және спутниктік жүйелерге қарағанда Wi-MAX желісі жаңа тұтынушыларға экономикалық жағынан тиімді түрде қызмет көрсету және олардың мүмкіндіктерін арттыру;
  2. Стандарт байланыс операторының технологиясы деңгейлерін біріктіреді (кішкене желілерді біріктіріп, оларға Интернетке қатынас құруға мүмкіндік беру үшін), сондай-ақ, «соңғы миля» технологиясын да біріктіреді («соңғы миля» технологиясы – провайдер желісіне кіру нүктесі мен тұтынушы компьтер арасындағы бөлік). Ол біріктіру универсалдық пен сенімділікті арттырады;
  3. Сымсыз технологиялар пайдалану, оны эксплуатациялау және орнату кезінде өте қарапайым. Оған жаңа тұтынушыларды қосу оңайырақ және қосымша қаражатты, қосымша жұмыс күштерін қажет етпейді. Себебі: ол керек кезде масштабталу қасиетіне ие;
  4. Дамушы және алыс, қиындықтар туғызатын аймақтарда сымсыз технологияны орнату қарапайымдылығы;
  5. Қызмет көрсету қашықтығы радиобайланыстың негізгі параметрлері болып саналады. Қазіргі уақытта кең жолақты сымсыз технологиялар желі объектілері арасындағы тікелей көрінушілікті қажет етеді. Wi-MAX OFDM технологиясының арқасында тікелей көрінушілік жоқ объектілер арасында арасында байланысты қамтамасыз етуге қабілетті және бұл кездегі арақашықтық километрлермен өлшенеді;
  6. Wi-MAX технологиясы алғашқыдан IP протоколын иеленген және соған байланысты жергілікті желілерді оңай интеграциялауға мүмкіндік береді;

7. Wi-MAX технологиясы бір орында орналасатын (фиксирленген), орын ауыстыратын, үнемі қозғалыста болатын объектілерге бір инфраструктурада жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

802.16 стандартын суреттеу. Стандарт екі деңгейде іске асады – орта мүмкіндігі деңгейі (Media Access Control, MAC) және физикалық деңгей (PHY) – негіздік стансаларға және абоненттік кешендерге қолданылады.

802.16 стандартының негізгі техникалық мәліметтері

802.16 стандартының негізгі техникалық мәліметтері

Стандартқа ерекше назар аударатын мәселелердің бірі (Service Flow) пайдаланушы топтарын жоспарлауында, яғни негізгі станса мен абоненттік қондырғылардың хабар алмасымы, қолдану мәліметтерін қорғау құралдары (privacy sub layer) және байланыс қауіпсіздігінен тұрады. Радиотолқындарды тарату ерекшеліктерінің бірі 10 66 ГГц жиілік диапазонының тура көру мүмкіншілігінің жұмыс істеуіне шек келтіруі. Қалалық ортада негізгі стансасынан қашық жатқан абоненттердің жартысына қосылу мүмкіндігі бар. Қалған 50 % тура көру мүмкіндігі ереже бойынша берілмеген. IEEE институты 802.16 стандартына толықтырулар өңдеп шықты, яғни 2 – 11 ГГЦ жиілігі, бір жиілікті берілуі (Singel Carrier, SC) басқа, ортогональды жиілік мультиплексациялау (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM) мультиплексациялау негізінде көптеген мүмкіншілік (OFD Multiplex Access, OFDMA). OFDMA тәртібінде бір уақытта 256 берілу мүмкіндігі бар. Кеңею есебімен (осы сан негізінде) қарапайым белгілердің созылымдылығын тура қабылдауға болады. Негізгі стансаға абоненттік құрылғыдан трафитік берілуі (дәл осылай аталатын бағыт өрлеу uplink) көп стансалы пайдаланудың екі негізгі әдісіне негізделеді: DAMA (сұраныс мүмкіндігі) және TDMA (каналдарды уақытша бөлуге мүмкіндік). Физикалық деңгейдегі пакеттердің құрылымы МАС деңгейіндегі пакет ұзындығын қолдайды. Хабарлағыш рандомизация, кодтау және модуляцияны QPSK. 16 QAM жүзеге асырады (модуляцияның соңғы екі әдісі опция негізінде қаралған). Абонеттік құрылғыларда негізгі стансаның трафик тапсыруы (дәл осылай аталатын бағыт төмен түсіп, downlink) уақытша дуплекс тәртібінде басқарылатындықтан, (TDD) бір сектордағы барлық абоненттік құрылғыларға арналған біріңғай болып табылады. Хабарлағыш алгоритмдары рандомизация, бөгетті тұрақты кодтау және QPSK. 16 QAM және 64 QAM алгоритмі бойынша сәйкес жүзеге асырады (модуляцияның соңғы екі әдісі опция негізінде қаралған).

OFDM технологиясы

OFDM технологиясы тек қана Ресей жазықтарында орнатылып қана қоймай, сонымен қатар жақсы нәтижелер көрсетеді. Мысалы, кең жолақты сымсыз жүйелері, Барнаулда, Екатеринбургте және Пермь қалаларында қолданылып, табысты инсталляцияланған және жақсы жұмыс істейді. Жаңа технологиялардың тартымдылығы олардың қалалық тығыз салынған ғимараттарында қолдануға есептелген. Яғни мегаполистердің ішінде Қарағанды сияқты, Алматы, Ақтау, Астана және де басқа мыңдаған халықпен қалаларда пайдалану ықтималды шешім болып табылады.

КС жүйелерінде сандық арнаның негізгі қиратушы факторы болып көп сәулелі қабылдаудың бөгеттері болып саналады. Ғимараттардың көп қабаттылығынан радиосигналдар тойтарыстарға ұшырап, бөгеттердің осындай түрі эфирлі қабылдау үшін өте сипаттамалы болып келеді. Мына проблеманың радикальді шешімі ортогональды жиілікті мультиплексациялау технология қолданылады, көп сәулелі қабылдау бөгеттермен күрес үшін арнайы өңделген. Технологиялардың бір түрі – COFDM әдісі – бұл әдіс жақсы белгілі және (DAB) сандық радиоқұрылғылар жүйелерінде кең қолданылуда, мысалға Еуропада, Канадада және Жапонияда. OFDM әдісінде тізбекті сандық ағым көп санды параллельді ағымға түрлендіріледі, әр қайсысы бөлек тасушыға берілед.

Радиосигнал спектрі бір тасушымен (а) және OFDM (б)

Радиосигнал спектрі бір тасушымен (а) және OFDM (б)

 

Жиіліктік тарау Δf көршілестер тарау аралығында f1, f2 … fn  топталған дара тасушы демодуляторында OFDM бөліс мүмкіншіліктері шарты шығады. Жиіліктік бөліну екі әдіс қолданылады ( тасушының демультиплекстеуі). Біріншісі, жолақты сүзгілер арқасында және екіншісі, сигналдың ортогональды түрленуінің көмегімен. Біріншісінде жиілікті тарату модуляцияланған тасушылар арасынан таңдалу үшін, оларды жанындағы көршіліес жолақтары өзара жабылмауы керек. Бұл шарт орындалады, егер жиілікті таратудың мөлшерін мынадай етіп таңдап алсақ Δf > 2/TU , мұнда TU – ақпараттық жұмысшы аралық символы. Бірақ радиоспектрді қолдану нәтижелілігі бәрі-бір шамалы болады. OFDM стандарты қарама-қарсы асты тасушымен көршілес спектрлердің күшті жабуымен сипатталады, жиіліктін тарауын екі есе азайтады және соншаға ақпараттың сандық таралу тығыздығын жоғарылатады (бит/с)/Гц. Спектрлі топтық астытасушының ортогональді демодуляция әдісінің арқасында көрінер жиіліктің бөгеттері компенсацияланады, оған қарамастан олардың жанындағы жолақтары өзара жабылады.

Ортогональдық шарттарының орындалуы үшін, тасуыштардың арасында жиіліктік таралуы тұрақты және мынау мағынаға ие болуы қажет Δf = 1/TU, яғни Tаралығында f2 — f1 жиіліктің әр түрлілік периодының ішіне бүтін сан кіру керек. Бұл шарт орындалу үшін OFDM модемінде синхронизацияның екі түрін енгізу керек: топталған спектрлердің тасуыш жиіліктерінің синхронизациялану сигналы және демодулятордың функционал блоктарының ырғақты жиіліктердің синхронизациясын арналған сигналдар. Жиіліктердің тасушы тобы дәл қазіргі уақытта параллельді сандық ағынымен биттерді тасымалдаса, онда ол «OFDM символы» деп аталады.

Wi-MAX технологиясы аясындағы қатынас құру түрлері

Wi-MAX Forum Wi-MAX -қа қатынас құрудың төрт түрін анықтады. Фиксирленген қатынас құру (fixed access). Бұл қатынас құру кезінде тұтынушылық құрылғы қызмет көрсету контракты бойынша келісілген уақыт бойы, яғни, контракт біткенше орын ауыстырмауы тиіс. Қызмет көрсету кезінде тұтынушы қалаған уақытында желіге кіре немесе одан шыға алады, сондай-ақ, өзінің қалауы бойынша «ең жақсы» деген базалық станцияны таңдауына мүмкіндігі бар. Ал, қарапайым жағдайда тұтынушылық құрылғы тек бір ғана базалық станцияның секторымен немесе ұясымен қатынас жасайды. Ол істен шыққан немесе онымен байланысу қиыншылығы туындаған кезде басқа базалық станцияға ауысу процесі автоматты түрде орындалады.

Әр түрлі орындардан қатынас құру (nomadic access). Бұл қатынас құру түрінде тұтынушылық құрылғы бір сеанс біткенше бір жерде тұрақтауы тиіс. Ал, егер де ол сол сымсыз желінің басқа жеріне орын ауыстырса, онда желі оның жазылуының атрибуттарын анықтайды және өзге сессия орнатылады. Бірақ, бұл кезде алдынғы пунктте айтылған мүмкіндіктер сақталады.

Ауысу режиміндегі қатынас құру (portable access). Бұл қатынас құру кезінде тутынушылық құрылғы сымсыз желімен шектелген аймақта жаяу жүріс жылдамдығымен жүрген кезде байланыс жасауға мүмкіндік алады. Сессия кезінде байланыс желісінің бір ұяшығынан немесе оның бір секторынан екіншісіне ауысқан кезде басқарудың барлық мүмкіндіктері берілмейді. Яғни, желі мүмкіндіктері шектеулі болып қалады.

Қарапайымдалған мобильді қатынас құру (simple mobile access). Бұл қатынас құру кезінде сымсыз желі шекарасының ішінде көлік жылдамдығымен қозғалып келе жатқан құрылғыға шынайы уақытты қажет етпейтін қосымшалар сессиясын тоқтатпауға мүмкіндік береді. Секторлар мен ұяшықтардың арасында орын ауыстыру кезінде басқаруды беру сеансты жоғарыда көрсетілген типті приложениелер үшін үзіліссіз қылады.

Толық мобильді қатынас құру (full mobile access). Бұл қатынас құру түрі сымсыз байланыс аясындағы территорияда тұтынушылық құрылғы өте үлкен жылдамдықпен қозғалған кезде байланысты қамтамасыз етуге мүмкіндігі бар. Гарант түріндегі басқаруды беру базалық станса секторларын немесе ұяларды ауыстырған кезде барлық қосымшаларға үздіксіз жұмыс жасауға мүмкіндік береді.

Қатынас құру жағынан қарағандағы Wi-MAX технологиясының ерекшелітері 

Wi-MAX технологиясы жоғарыда айтылып өткен қатынас түрлерін қолдайтын кеңжолақты сымсыз технология екені мәлім. Қойылған барлық талаптарға жауап беру мақсатында Wi-MAX-тың екі версиясы көрсетілді. Біріншісі, IEEE 802.16-2004 стандартына негізделген және әртүрлі орындардан фиксирленген, яғни, бір сессия уақытында орын ауыстырмай қолдануға арналған және бірінші стандарттың модификациясы 802.16е-ге базаланған. Wi-MAX Forum-ның пайымдауынша 802.16е спецификациясын қолдайтын тұтынушылық құрылғылар 2007 жылдың басында пайда болуы тиіс болатын.

802.16е-нің параметрлер жиынтығы немесе профилі туралы әлі официалды түрде ештеңе мәлімденеген жоқ. Ең алғаш мобильді профильдер үшін, күтіліп отырғандай, 2,3 ГГц және 2,5 ГГц жиіліктері арналуы мүмкін. Оның себебі, 3 ГГц жиіліктен төмен жиіліктер ғимарат ішіндегі сымсыз байланыстың аймағын кеңейтуге мүмкіндік береді. Бірақ, сұраныстар көп болған жағдайда одан да үлкен жиіліктер (3,3 ГГц, 3,5 ГГц және 5,8 ГГц) қамтамасыз етілу мүмкіндігі қарастырылған.

Wi-MAX-тың бұл екі әдісі қазіргі нарықтың фиксирленген және мобильді қатынас құру түрлеріне мұқтаждығын көрсетеді. Қатынас құрудың бұл екі типіне әртүрлі талаптар қойылатындықтан, оларды реализациялау жолдары да, шешу жолдары да әртүрлі болады. Екі спецификацияда да қолданылатын бірнеше функциялар 802.16е стандартына қосылу ықтималдығы өте жоғары. Себебі, мобильдік сервистер бұдан тек ұтыста болады. Бұл функциялардың арасында MIMO жақсартылған демеуіші және адаптивті антенналық жүйе (AAS) бар. Олар өткізу қабілетін арттырады және тікелей көрінісі жоқ жүйелердің сезімталдылығын арттырады.

802.16-2004 және 802.16е стандардарттарының ең басты айырмашылығы-мультиплексорлеу техникасы: бірнеше стандартта ортогональды жиіліктік бөлулі мультиплексорлеу (OFDM) қолданылады, ал екіншісінде ортогональды жиілік бөлулі көптік қатынас құру (OFDMA) немесе масштабталған OFDMA қолданылады (Scalable OFDMA-SOFDMA). 802.11-2004 параметрлер жиынтығы бағытталған антенналар қолданылатын фиксирленген қатынас құруға жақсырақ сәйкес келеді. Оның себебі: OFDM SOFDMA-ге қарағанда қарапайымырақ болып келеді. OFDM көптасушылар көмегімен (Multi carier — MCM) техниканың жеке жағдайы екенін еске сала кетейік. МСМ-ның басты жұмыс жасау принципі негізгі биттер ағынын басқа өзара параллель төмен жылдамдықты ағыншаларға бөліп, сосын оны көптеген тасымалдаушыларды модуляциялау мақсатында қолдануға негізделген. Бұл кезде, кезкелген модуляция түрін қолдануға болады.

Фурье жіктеуі жиілік диапазонын спектрлері жабылса да ортогональді болып қала беретін тасымалдағыштарға бөлуге көмектеседі. Соңғысы символды беру периодында тасымалдағыштардың әрқайсысы бүтін саға ие болады дегенді білдіреді. OFDMA әдісінде тасымалдағыштардң жиынтығы N топтарға бөлінеді. OFDMA әдісі антенналар типтері әртүрлі тұтынушылық құрылғыларды басқаруды жақсартуға мүмкіндік береді. Ол қабылдап–таратқыш антенналардың бір-біріне бөгеулігін кемітіп, тікелей көрінушілік жоқ кездегі қабылдауды әлдеқайда жақсартады. Бұл мобильді тұтынушыларға үлкен мәнге ие. Ал, бір оператордан келесісіне өту (roaming), оны екі стандартта да, яғни 802.16-2004 және 802.16е жүзеге асыруға болады.

Wi-MAX стандартының қауіпсіздігі

Барлық сымсыз технологиялардың дамуы жоғарыда айтылған – позитивті жағы. Бірақ мамандарда сымсыз желілермен және Wi-MAX стандартына сұрақтар көптеп туындайды, сонымен қатар стандарттың ақпараттық қауіпсіздігіне. Өйткені сымсыз желілерінде кең аумақты пайдалануы мен қатар қаскүнемдердің көпшілігін шапшаң тартады.

Мамандар айтуы бойынша сымсыз желілерде қауіпсіздігі сымды желілерге қарағанда деңгейі төмен емес дейді. Өйткені оған көптеген аспаптармен қол жеткізеді. Мысалы: бірегей идинтификатор жасауға болады (Service Set Identifier) және шифрлеу тәртібі қосып (Wired Equivalent Privacy) оған тағыда 802.1х ең жаңа стандартты пайдаланып, қауіпсіздік қамтамасыз етунің жақсарған механизмдермен иеленген, WEP технологияларынан басқа да технологиялар толы, оларды пайдалану WEP-тің «үстінен» қауіпсіздігінің қосымша деңгейлерін жасайды (жеке желілер немесе IPSec). Виртуалды жеке желілердің (VPN) аудентификацияға арналған қуатты құралдар және шифрлеулерді қосады, динамикалық шифрлеу кілттерімен айырбастау негізінде жасалған. Алысталған пайдаланушылармен мәліметтермен айырбасқа арналған қорғалған туннельдерді қалыптастырып, дәл осылай кәсіпорының ішінде де.

802.16 стандартында әрбір абоненттік кешен Х.509 сандық сертификат енгізілген, бұл сертификат құрылғыны өндірушісімен тігілген және сертификатты өзгертуге тиім салынады, тіпті сертификаттың уақытты яғни 10 жыл өтсе де тиім салынады. Базалық стансасында абоненттік жиынтықтың сандық жазу негізінде аудентификация болады, сол кезде базалық және абоненттік стансалар шифрланған кілттермен ауысады және шифрланған қауіпсіздікті қондырады. Шифрлеуге арналған кілттердің жиынтығын және сол алгоритм – 3-DES – ұстап алған жағдайда да, шифрді ашу қиындығын қамсыздандырады. Әрбір ауаны қосуға арналған кілттермен екілік бір уақытта тарифті шифрлеу механизмі жұмыс істейді, десте жоғалту мүмкіндіктерімен ортада синхронизациямен қамтиды, кілттердің уақыт өмірін жоятын – байланыстың сенімділігі. Сымсыз технологиялардың негізгі есептелуі.

Кең жолақты рұқсаттың құрылғысын таңдау

Қазіргі уақытта WLL жүйесі үшін құрылғыны өндірумен әлемде көптеген компаниялар айналысады. Сымсыз құрылғыға үлкен ұсыныс және жаңа технологияның дамуы өзінің құны бойынша шешілуге арналған тапсырмалар бойынша ерекшелінетін құрылғының кеңейтілген спектрінің пайда болуына әкеп соғады. Сондықтан құрылғыны таңдауда Alvarion және  ZyXEL компанияларының сымсыз рұқсатын қарастырамыз.

Alvarion компаниясының сымсыз BreezeMAX

Өзінің құрылу басында Alvarion компаниясының мәліметтерді сымсыз тарату құрылғысының өндіруші ретінде қазіргі уақытқа дейін қымбат емес альтернативті радиожелілік стансалардың BreezeLINK сымсыз модемдердің жоғары жылдамдықты өндірілуімен бастады. Жаңа технологиялардың дамуы және мәліметтерді таратудың сымсыз желілерін құруға арналған құрылғыға қойылатын сұраныс BreezeNET құрылғының құрылуына әкеп соғады. Бастапқыда бұл құрылғы ішкі құрылғыларды ғана қолдануға есептелген еді. Бірақ сымсыз байланыстарда қолданылатын құрылғыға қойылатын сұраныстар жоғарылады және олар сыртқы қосымшаларда да қолданыла алатын болды. Бастапқыда бұл ішкі қосымшаларда қолданылатын құрылғылармен бірдей болады, бірақ ішкі қосымшаларда қолданған кезде термоконтейнерлерге ауыстырылды немесе ұзын радиокәбілдер мен ішкі антенналарды қолданды. Соңғы жылдардағы өсіп келе жатқан интренетке жету ұсыныстары, әр түрлі мультимедиялық ақпаратты тарату және абоненттерді әр түрлі қызметтермен қамтамасыз ету талаптары BreezeMAX™ құрылғысының жаңа типінің пайда болуына әкеп соқты.

.

Alvarion компаниясының жаңа өнімі BreezeMAX™ жүйесі Wi-MAX таратушы платформаны қолдады. OFDM жаңа технологияны және адаптивті модуляцияны (до 64QAM) қолдана отырып жүйе тура көріністердің болмауына жақын шарттарда жұмыс істейді. BreezeMAX™ жүйенің жоғары спектралді тиімділігі операторларға біріннен бастап Wi-MAX желісін құруды бастапқызады. BreezeMAX™ 3,5 ГГц жиілік диапазонында жұмыс істей отырып Wi-MAX стандарттарын орындауды қамтамасыз ететін жүйенің рентабельді BWA кезенінің келесі талаптарын орындайды: IEEE 802.16 және HiperMAN.

Сымсыз ZyXEL

1989 жылы құрылған ZyXEL компаниясы адамдар мен ұйымдар арасында ақпаратты жедел және тиімді алмастыру шешімдерін құру мақсатын алдынна қойды. ZyXEL жойылған рұқсаттың модемдік шешімдерін жылжыту және өңдеу жұмыстарынан басталады. Ғасырлар бойында компания бірінші кең жолақты шешімдерді ұсынды: DSL-модемдер мен рұқсат концентраторлары. Пайда бола бастағанда олар жоғары жылдамдыққа және Ethernet-интерфейстеріне ыңғайлы болуы.

Онда Frame Relay және ATM көбіне интернет-провайдерлерге және тәжірибиде операторларға Интернетке кең жолақты қызметтерді ұсынды. Қазіргі кезде нарық талаптарына және тенденцияларға сай ZyXEL әр түрлі тапсырмаларға оптималданған интернет шешімдерді форматтайтын өнім сызғыштарын ұсынды: бірнеше үй компьютерлерінің қосылуы мен олардың Интернетке қосылуы, желіні бейнені, IP-телефонии қызметтеріннің көрсетілуі. Ұялы қызметтердің корпоротивті желілеріне рұқсатты қамтамасыз етуге IEEE 802.1х. технологиясының тобы көмектеседі. IEEE 802.1х стандарттары мәліметтерді тарату аймағанда 2,4 – 2,4835 ГГц жиілікті, және сымсыз 54 Мбит/с –қа дейінгі жылдамдықты қамтамасыз етеді.

Қазіргі уақытта шығарылған құрылғылардың негізі 802.1х стандартқа сәйкес келеді және тарату жылдамдығы 11 Мбит/с арнайы антенналарсыз және 100 метрге дейінгі ара қашықтықтағы күшейткіштерге сәйкес келеді. Бағытталған антенналарды қолданумен, ӨЖЖ-күшейткіштердің және мәліметтреді тарату протоколының тарату ұзақтығы бірнеше километрге жуық жүргізіледі. IEEE 802.1х стандартындағы қондырғы үй қолдануларының немесе кіші кеңселердің интернетке кең жолықты түрде қосылуына сәйкес жылдамдыққа ие болады.

WDS (Wireless Distribution System) жергілікті желілерге арналған сымысыз құрылғылар кең таралған төрт қызық мүмкіндіктерді белгілеуге болады, олар сымсыз магистральдардың мәліметтерін тарату инфрақұрылымдарын құруға мүмкіндік береді және келесі 2 режимді ұстайды: көпір (bridge) және ретранслятор (repeater). Көпір режимінде рұқсат нүктелерінің жұмысы кезінде басқа көпірлермен әрекеттеседі. Ретронслятор режимінде рұқсат нүктелерінің функционалдылығы кеңейеді – олар мәлеметтерімен тек бір-бірімен ғана емес, басқа да құрылғы тұтынушыларымен алмаса алады. Осы кезде торап автоматты түрде өзінің топологиясын, мәліметтерді тарату үздіксіздігін анықтайды. Қорытынды: жоғарыда айтылғаннан Alvarion компаниясының өнімі Ресейде орнатылғаны және сертификатталғаны анық, сонымен қатар IEEE 802.16 стандартында жұмыс істейтін өнімді шығарады. ZyXEL фирмасынан ерекшелігі осы. Қарағанды қаласына сымсыз байланыс ұйымының сұлбасын өндеу үшін Alvarion компаниясының өнімі қолданылады.

BreezeMAX құрылғысының негізгі принциптерімен ерекшеліктері

Wi-MAX базалық стансасының сұлбасы

Wi-MAX базалық стансасының сұлбасы

Wi-MAX негізгі сәулеті — IEEE 802.16 және ETSI HiperMAN. Ол әр түрлі нарыққа арналған – тұрғын секторлардағы қолданушылары, MDU/MTU, бизнес қолданушыларына, Backhauls ұйымдарына қызмет көрсетуге арналған. Өзіндік құны төмен, өсу мөлшері бойынша төлемдерді және қарапайым инстоляциясын қолдайды. Базалық станса құрылғысының масштабталатын конфигурациясы — шасси (High density) негіздегі базалық станса қала шетіндегі және қаладағы ірі масштабталған аймақтарда қолданылады. Кіші базалық станса ауыл аралық жерлерде немесе халқы аз аудандарда ең ыңғайлы шешім болып келеді. Жоғары өнімділігі мен өткізу қабілеттілігі – базалық стансалардың жартылай дуплексті және көп каналды функциялды мүмкіндіктері бір базалық стансаға абонентердің көбіне ұстануға мүмкіндік береді. NLOS қамтуы — OFDM модуляциясы тура көріністердің жоқтығына жақын шарттардағы өнімділікті арттырады. Адаптивті модуляция технологиясы. AlvariSTAR басқару жүйесі толық функционалды мүмкіндіктері бар операторлық кластың — NMS платформасы. BreezeMAX базалық стаса қондырғысы екі негізгі конфигурацияларда жеткілікті. High Density базалық стансасы қалаларда және қала шетіндегі аймақтрада ірі масштабы және ауыл аралық аймақтарында кіші базалық стансаны құрады.

BreezeMAX базалық стансасы

BreezeMAX жүйесінде секторлы антенналар қолданылды. Секторлар саны ауысып тұруы мүмкін. Әр ішкі модулдегі Ethernet 10/100 Base TX интерфейсі. BreezeMAX™ платформасы тұрғын және жұмыс секторларындағы қолданушыларға операторлардың тиімді қызмет етуін қамтамасыз ететін соңғы қолданушы құрылғының бірнеше нұсқасын ұсынды. BreezeMAX™ абоненттік қондырғы қызмет көрсетудің үлкен санына бойынша тиімді платформамен қызмет ететін және сенімділігі жоғары интеграцияның жоғары деңгейінде өңделуге негізделген. BreezeMAX™ жүйесі өзінің абоненттерін тарату жылдамдығы 3,5 МГц каналдары бойынша 12,7 Мбит/с дейін жоғары жылдамдықты рұқсатпен қамтамасыз етеді. BreezeMAX™ абонентік қүрылғы келесі негізі қосымшаларды қолдайды: плюс дауыстарын кең жолақты мәліметтері; үй желілерін ұйымдастыру; ыстық нүктелдерге арналаған көліктік байланыстар. BreezeMAX™ абоненттік құрылғысы ішкі және сыртқы модульдерден тұрады.  Сыртқы модулі жоғары күшейткіші бар интегралданған жазық және барлық активті құрақшылардан тұрады. Ішкі модулі сыртқымен 5 деңгей Ethernet кәбілі арқылы қосылады. Бұл кәбіл арқылы Ethernet мәліметтері, ішкі модульден шеттелетін және басқарылатын күйлерді бақылау қорек көзі таралады.

.

 

ҚОРЫТЫНДЫ

Бітіру жұмысында мәліметтерді берудің жоғары жылдамдықты сымсыз байланыс желісін пайдалану өзектілігі қарастырылған. Құрылғыларды таңдау жобасында Alvarion компаниясы жайдан-жай таңдалған жоқ, өйткені стандартталған және сапалы өнімдер шығаруда компания алға бастаушы орын алуда. Сонымен қатар өндірушіні таңдау келесі сипаттамалар бойынша жүргізілген: жүйенің техникалық сипаттамалары, Қазақстанда жүйені пайдалану мүмкіндігі, құны, сенімділігі және тағы басқалары. Бітіру жұмысының техникалық бөлімінде алты базалық стансаны қолдану арқылы сымсыз байланыс желісін құру нұсқасы қарастырылған. Таңдау абоненттік радио қатынау құрылғыларының техникалық параметрлерінің шарттарымен негізделген. Бітіру жұмысының есептік бөлігінде Қарағанды қаласының мысалында базалық стансалардың қамту аймағына есептеулер жүргізілген. Есептеулер ЭЕМ-де жүргізілген. Өміртіршілік қауіпсіздігі саласында пайдаланылатын кеңселердің адам организміне әсер ететін зиянды құрылғыларға талдау жасалған және жұмысшы қызметкерлердің өміршендігіне және қауіпсіздігіне қажетті нормалардың орындалуы бойынша есептеулер орындалған. Бітіруші жұмыстың экономикалық бөлігінде байланыс нарығына талдау жасалған және жобаланатын жүйенің бизнес-жобасы көрсетілген.

ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.